MITÄ HENKILÖSTÖN VERKKOVALMENNUKSESSA KÄSITELLÄÄN?

Henkilöstövalmennusten täytyy kattaa useita hyvinvoinnin osa-alueita. Yksilön hyvinvointi on monisyinen, kompleksinen ja yksilöllinen kokonaisuus, joten tarpeetkin ovat moninaiset. Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että kannattaa nostaa useita aiheita, vinkkejä, näkökulmia ja teemoja ”pöydälle” sen sijaan, että keskityttäisiin yhteen asiaan liian syvällisesti. Paras kollektiivinen hyöty saadaan, kun parannetaan useita asioita, vähän kerrallaan.

Verkkovalmennuksen teemat liikkuvat luonnollisesti elintapojen, unen, liikunnan, stressinhallinnan ja esimerkiksi ravitsemuksen perusteiden ympärillä. Laajemmassa kuvassa keskustellaan kuitenkin myös esimerkiksi arjen ajanhallinnasta, arvoista, päihteistä, tavoitteista, motivaatiosta ja paljon muustakin. 

Valmennusprojektin edetessä etenemistä tapahtuu kuin huomaamatta ja tulokset usein yllättävätkin positiivisesti. Kun elintapoihin tehdään pieniäkin muutoksia näennäisen rauhallisella tahdilla, kumulatiiviset tulokset ovat yllättävän suuria ja nopeita!

MIKSI VERKKOVALMENNUS?

Oheisella videolla onkin mainittu jo muutamia relevantteja tekijöitä. Usein verkossa pääosin tai kokonaan toteutettava palvelu on ainoa vaihtoehto saavuttaa koko henkilöstö tasapuolisesti ja tehokkaasti. Jos meillä on asiakas, jolla on toimipiste viidessätoista eri kaupungissa, saamme helposti koko henkilöstön yhden verkkovalmennuksen piiriin. Luennot, tyhy-päivät ja muut yksittäiset tapahtumat eivät koskaan pääse tähän.

Pidempikestoisella ja monisyisellä, mutta helposti hallittavalla verkkovalmennuksella saadaan yksinkerteisesti huipputuloksia nykyaikaisen tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

VALMENNUKSEN ETENEMINEN

Olemme suunnitelleen valmennusten struktuurit niin, että ne toimivat helposti ja varmasti. Käyttämämme suomalainen Campwire -verkkoympäristö on rakennettu verkkovalmennuksia varten ja se on todella varma ja helppokäyttöinen.

Valmennusten eteneminen, logiikka, tarkempi rakenne ja muut asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät on pureskeltu valmiiksi puolestanne helposti eteneväksi ja mukavakäyttöiseksi kokemukseksi. 

Kaikki valmennusten videot, tekstit, työkalut, vinkit, ohjeet, tehtävät ja työkalut ovat käytännön valmennustyössä testattuja sekä tietellisen happosateen kestäviä. 

Jos haluatte keskustella verkkovalmennuksen mahdollisuudesta teidän yrityksenne henkilöstölle, ottakaa reippaasti yhteyttä info (at) hyvinvointiverkko.fi, niin tavataan joko kasvotusten tai nykyaikaisesti verkossa.