DIGITAALISET HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIPALVELUT

Digitaaliset hyvinvointipalvelut ovat nykyaikainen menetelmä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hyvin skaalautuvilla palveluilla tavoitamme helposti satoja tai tuhansia työntekijöitä toimipisteiden maantieteellisestä sijainnista, työvuoroista tai ajankohdasta riippumatta. Kukin työntekijä voi käyttää palvelua juuri silloin, kuin hänelle itselleen parhaiten sopii. Ne toimivat loistavasti itsenäisenä palveluna tai yhdessä perinteisempien hyvinvointipalveluiden kanssa. Joissakin tapauksissa digitaaliset palvelut ovat ainoa tapa tavoittaa tasapuolisesti koko henkilöstö.

Palveluitamme ovat esimerkiksi:

 • Verkkovalmennukset
 • Webinaarit
 • Podcastit
 • Digitaaliset luennot
 • Digitaaliset workshopit

 

VERKKOVALMENNUKSET

Verkkovalmennuksista henkilöstönne saa tukea, työkaluja, tietoa ja motivaatiota oman hyvinvointinsa parantamiseen. Valittuja teemoja läpikäydään ja asioita viedään käytäntöön ennalta määritellyn aikataulun mukaan, valmentajan tuella. Valmentajan etätuen lisäksi osallistujien keskinäinen vuorovaikutus ja vertaistuki lisäävät valmennusten vaikuttavuutta.

Verkkovalmennukset toteutetaan suljetussa verkkovalmennusympäristössä. Tämä ei vaadi käyttäjältä mitään erillisiä ohjelmien asennuksia, vaan kirjautumaan pääsee miltä tahansa verkkolaitteelta omilla tunnuksilla.

WEBINAARIT

Toteutamme hyvinvointiaiheisia webinaareja, joiden teemat keskittyvät laajasti hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Esimerkkiaiheita ovat jaksamisen, työkyvyn ja oman hyvinvoinnin johtamisen teemat. Spesifimpiä aiheita voivat olla vaikkapa ravitsemus, uni ja palautuminen, stressi, liikunta, painonhallinta ja syömisen psykologia, elintapojen muuttaminen jne.

Webinaarit ovat usein haastattelu- tai keskustelutyyppisiä dialogeja. Webinaareja voi edeltää sähköinen kysely, jonka kautta työntekijänne pääsevät esittämään ennakkokysymyksiä asiantuntijoillemme ja näin vaikuttamaan webinaarin sisältöön. Webinaaritallenne toimitetaan MP4 -videomuodossa, joka voidaan laittaa esille esimerkiksi intranetiin tai jakaa sähköpostin kautta linkistä katsottavaksi.

PODCASTIT

Räätälöimme henkilöstöllenne myös hyvinvointiin liittyviä Podcasteja, eli äänitallenteita. Tyypillisesti suunnitellaan ja tuotetaan sarja podcasteja, joista jokainen keskittyy eri aiheeseen. Tässäkin toimintamallissa on se etu, että henkilöstön aikatauluista, maantieteellisestä sijainnista tai muista rajoittavista tekijöistä riippumatta, aineisto on kaikkien työntekijöiden saatavilla tasapuolisesti. Äänitallenteet toimitetaan asiakkaalle MP3 -muodossa myöhempää sisäistä käyttöä varten.

DIGITAALISET LUENNOT

Digitaaliset luentomme ovat videoluentoja, joissa käsittelemme esimerkiksi hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä, unen vaikutusta jaksamiseen, ravinnon ja ateriarytmin merkitystä sekä muita työkykyyn ja hyvinvointiin liittyviä aiheita. Digitaaliset luennot toimitetaan MP4 -videomuodossa, joka voidaan laittaa esille esimerkiksi intranetiin tai jakaa sähköpostin kautta linkistä katsottavaksi.

DIGITAALISET WORKSHOPIT

Digitaaliset workshopit ovat luennon tyyppisiä videotallenteita, mutta niissä on mukana aina myös toiminnallinen osuus ja osallistujan konkreettinen aktivointi oheismateriaalien avulla.

Esimerkiksi ”Ihminen on tapojensa tulos” -workshopissa jokainen osallistuja ensin tutkii omia tapojaan opastuksen mukaan ja sen jälkeen valitsee kriittisimmät tavat muutettavaksi. Workshopiin kuuluu myös konkreettisten tavoitteiden asettaminen, ennalta määritellyn mallin mukaan.

Digitaaliset workshopit toimitetaan MP4 -videomuodossa, joka voidaan laittaa esille esimerkiksi intranetiin tai jakaa sähköpostin kautta linkistä katsottavaksi. Oheismateriaalit koostuvat tehtävistä ja muista kirjallisista materiaaleista.

HENKILÖSTÖN VERKKOVALMENNUS KULKEE HELPOSTI MUKANA ARJESSA

Katso lyhyt esittelyvideo Työkyky & Energisempi arki -verkkovalmennuksestamme. Videosta saa hyvän käsityksen, miten verkkovalmennus kulkee helposti mukana normaalissa arjessa, eikä vaadi osallistujaltaan ylimääräisiä ponnisteluja. Verkkovalmennus on helppo toteuttaa yrityksessä, toimipaikkojen määrästä riippumatta, ja työntekijän on vaivatonta osallistua!

Verkkovalmennukset ratkaisevat useita haasteita henkilöstönhyvinvointipalvelujen toteutuksessa:

 • Verkkovalmennus on valmiiksi pureskeltu sopivan kokoisiin palasiin. Aineistoa annostellaan pikkuhiljaa, pidemmällä aikavälillä ja näin saavutetaan parhaat tulokset.
 • Ei sido aikaan tai paikkaan – mahdollistaa palvelun tarjoamisen tasapuolisesti koko henkilöstölle.
 • Yksi valmennusprojekti voi kattaa laajan spektrin hyvinvoinnin eri osa-alueita ja teemoja, kun projekti on hyvin suunniteltu ja kesto riittävän pitkä.
 • Digitaalinen valmennusmalli on kustannustehokas tapa toteuttaa hyvinvointiprojekti.
 • Verkkovalmennuksessa valmentajan asiantuntija-apu on jatkuvasti saatavilla verkossa, nopeasti ja joustavasti.
 • Kertaus ja toisto tuottavat tuloksia ja ne tapahtuvat kuin itsestään valmennuksen edetessä ja aineistopankin laajentuessa.
 • Motivaation ja inspiraation ylläpito ovat tärkeitä tekijöitä ja tästäkin näkökulmasta pidempikestoinen verkkovalmennus mahdollistaa parhaan vaikutuksen, yksittäisistä tapahtumista poiketen.

TYÖKYKY & ENERGISEMPI ARKI -HENKILÖSTÖN VERKKOVALMENNUS

Kattava ja monipuolinen verkkovalmennus työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä energisempään arkeen!

Valmennus koostuu 20 valmennusmoduulista. Jokainen moduuli sisältää videoita, tekstejä, tehtäviä, vinkkejä ja työkaluja joiden avulla muutoksia viedään arkeen helposti ja vaivattomasti. Tässä valmennuksessa on myös valmentajan etätuki!

Erno Polus valmentaa yritysten henkilöstöä yli 15 vuoden yksilö- ja ryhmävalmennusten sekä satojen pidettyjen luentojen kokemuksella.

Valmennus on räätälöitävissä myös yrityskohtaisesti, ota yhteyttä: erno.polus (at) hyvinvointiverkko.fi. Puh. 040-7375 479.